Varför är fru Bale så fascinerad av prognosen för Engelska kanalen?

8

Mrs Bale (hushållerska av Rocky och Madge i När tiden går efter ) ger ofta prognosen för den engelska kanalen. Jag har märkt att detta ofta används som en teknik för att föreshadowing händelserna i showen. Men, bortsett från en plot-enhet, varför är fru Bale så fascinerad av väderrapporteringen för den engelska kanalen?

    
uppsättning Often Right 21.08.2015 11:06

1 svar

14

BBC Radio 4 har tillhandahållit Fraktprognos på långvåg sedan tidigare i tid. Detta sänds för användning av all frakt runt de brittiska öarna.

Det finns många människor på land i Storbritannien som lyssnar på fraktprognosen trots att de aldrig går nära havet. Prognosen tar alltid samma form, en mild litany havsområden, vindstyrka, våghöjd mm ... Detta ses av många som lugnande.

Det har blivit en stereotyp som folk i en viss ålder, som lyssnar på Radio 4, kommer att lyssna på fraktprognosen. Det uppfattas av många som mer exakta än de mer glänsande tv-väderprognoserna. Fru Bale passar in i den stereotypen och det är skämtet.

    
svaret ges 21.08.2015 12:00