How kommer odjuret i skönhet och odjuret var okänt för byborna?

16

Mina systrar håller för närvarande på att titta på den här filmen och jag märkte att byborna vet absolut ingenting om odjuret. Annars, hur kommer Belle fader inte vet vem som är slott det är.

Det har dock varit

  • Det är tillräckligt länge för byborna att märka det,
  • och omvandlingen var bara 10 år sedan, och så borde den fortfarande vara i levande minne

Men bybor vet inte något om slott i närheten, och Maurice är inte trodd när han går och ber om hjälp.

    
uppsättning Mark Gardner 29.12.2016 19:32

1 svar

13

Eftersom slottet var förbannat och eftersom odjuret aldrig har besökt byn.

Slottet är särskilt (eller åtminstone var , i en tidigare version av manuset ) omgivet av en magisk dimma som klarade sig från byborna såväl fysiskt som att de inte kommer ihåg sin närvaro bredvid byn. Det är värt att notera att odjuret inte har lämnat slottet sedan hans straff.

"Since you are no better than a beast, than you deserve to look like one
...
And you will remain a prisoner in this enchanted place with no human company."
...
'This enchanted Mirror will show you any pan of the wide world you wish to see. Look well...for it's a world you can no longer be part of."

...

The beast/child races desperately through the castle...up to the highest tower. He looks down to see her disappear into a deep, enchanted mist which has surrounded the castle. "I'm sorry," he cries. "Please...come back! I'm sorry!" And as the beast/child peers desperately out through the bars, we pull back to:

Den förtrollade dimmen kan brytas av misstag , men bara genom ett skogsområde bevakat av fruktansvärda magiska vargar.

Maurice turns around and looks up. He gasps! For there....looming ominously over him....cloaked in mist...a huge dark, forboding castle! It glowers, lonely and sullen as if it's been brooding all these years over its solitude

Slottet kan nås med hjälp av den magiska spegeln som en guide.

TEAPOT: I wouldn't trouble you ..but the castle is under attack.

WARDROBE: Oh dear, this is most disagreeable! However did they find us through the mist?

TEAPOT: They have the Mirror.

När stavningen lyfts, lyfter den försvunna dimman och byborna kan se slottet igen.

Dawn is breaking as the castle casts off the spell that has held it captive for so long. The veil of mist lifts from the surrounding forest. The sun sparkles on the morning dew. Birds chirp. And the castle itself seems to shimmer.

I den nya anpassningen av 2017 (eller snarare officiell novellering av den nya anpassningen till 2017) gör den ännu mer explicit vad som hänt.

“Oh, Chip!” Mrs. Potts cried happily. “Look at you—you’re a little boy again!” Reaching out, she tried to give his cheek a squeeze. He ducked out of the way, like any little human boy would, and raced toward the front door. As he flung it open, the sun poured in—and so did some of the villagers.

For truth be told, they had been under the enchantment, too. Now, with every moment that passed, they were beginning to remember all they had forgotten: the castle with the cruel king and the haughty prince, the lavish parties that had once been thrown, their loved ones who had worked there.

    
svaret ges 29.12.2016 20:26