Can Jag använder silikon för att limma avloppspackningen för att tömma innan du ställer badkaret?

3

Jag håller på att sätta ett badkar på en redan installerad dränering. Innan du flyttar gjutjärnspolen på plats måste jag först sätta en gummivask på avloppsaggregatet. Eftersom det finns mycket tillgång och badkaret är ett beast, skulle jag vilja hålla packningen på plats innan du flyttar badkaret. Kan man lägga ett lager av silikon ner under packningen för att klistra fast den på plats?

    
uppsättning jotamon 12.10.2016 14:42

1 svar

3

Ett tunt lager av silikon skadar inte, men se till att det appliceras jämnt om det tar längre tid att placera badkaret och dra avloppet tätt. Flera hus tillbaka jag gjorde en ombyggnad att den ursprungliga ägaren använde ett tjockt lager och låt det torka innan du installerade badkaret Jag vet inte hur många år innan men det hade en liten läcka och jag var tvungen att ersätta två av balkarna och vissa däck på grund av läckan, men en tunn beläggning hjälper till att täta och hålla den på plats medan du ställer in badkaret.

    
svaret ges 12.10.2016 18:19