Hvad händer när ytan slutar vid gränsskiktets laminära zon?

5

När en kropp färdas genom vilken vätska som helst, på grund av fluidens viskositet bildas ett gränsvärde runt kroppens yta som separerar vätskans hastighet inuti gränskiktet (nära objektets yta) till hastigheten hos gränsskiktet. Gränsskiktet består av tre zoner laminära, transienta och turbulenta zoner respektive.

Är det obligatoriskt att alla tre zoner finns i ett gränsvärde? Om vi betraktar en liten jämn yta, är det möjligt att ytan slutar vid gränslinjens laminära zon och det finns ingen turbulent zon i gränsskiktet över ytan? Och om det är möjligt kommer det att finnas en lågtryckszon vid ytan eller något?

    
uppsättning user17838 01.11.2016 08:00

1 svar

4

Sedan får du ett helt laminärt gränslag utan övergång. Detta kan ske vid mycket låga Reynolds-siffror, speciellt om inga branta positiva tryckgrader uppstår.

En brant tryckökning kan leda till separation , och om gränsskiktet inte förändras till en turbulent en, kan denna separation vara slutgiltig, utan omfästning av gränsskiktet. Då slutar det bifogade flödet innan kroppen slutar, men gränskiktet är fortfarande fullt laminärt.

Det är inte obligatoriskt för övergången att hända. Om flödet är stabilt (antingen på grund av en negativ stabiliserande tryckgradient eller på grund av mycket låga Reynolds-tal), kommer gränslaget att vara laminärt för sin fulla längd.

    
svaret ges 02.11.2016 15:31