Cat person i Star Trek crew animerade serien

12

Jag har vaga minnen om att titta på Star Trek tecknade serien i början av sjuttiotalet.

Kommunikationschefen var en kvinnlig kattperson som brukade spinna när hon sa "Ja kapten".

Har det någonsin varit i alla live-serie Star Trek -serier och filmer, en faktisk kattdjur som är medlemmar i federationen?

    
uppsättning Danny3414 08.06.2018 10:38

1 svar

21

Ja, artens namn är Caitian

Enligt wikien är de medlem i federationen och har tjänstgjort i Starfleet i:

  • Star Trek: Den animerade serien (Lieutenant M'Ress, den du refererar till)

  • StarTrekIV:TheVoyageHome(NamnlösaadmiralochCommodore)

  • StarTrek:IntoDarkness(dekaitiskatvillingarnasomharföljtkaptenJamesT.Kirk-isängen)

    
svaret ges 08.06.2018 10:47