Hur tar jag bort det här dimmerljusstället så att jag kan måla väggen?

3

Jag har en dimmer liknande den här .

Det finns inga skruvar synliga framifrån. Titta på det från sidan verkar det finnas två ansiktsplattor staplade ovanpå varandra. Jag kan passa min skruvmejsel mellan de två och mellan den sista och muren. Mjuk prying med en skruvmejsel verkar inte fungera.

Hur kan jag ta bort täckplattan?

    
uppsättning Sarah 22.03.2013 01:35

1 svar

4

Det finns skruvar bakom frontplåten som håller bakstyckeskivan i kryssrutan. Frontplattan sitter fast på plats.

Du kan se från diagrammet att det ska finnas en liten inryckning och en flik inuti detta. Om du trycker in fliken försiktigt med en platt skruvmejsel, så kan du bara ta bort frontplattan och exponera skruvarna på bakplattan.

    
svaret ges 22.03.2013 02:33