Kommer eld att förstöra vita vandrare eller bara vägarna?

13

Det står tydligt i serien Game of Thrones att elden förstör vägar.

Det är också känt att dragonglass och valyrian stål kan förstöra både vägar och vita vandrare.

Kan vita vandrare också förstöras av eld som vägarna?

    
uppsättning aelin_s 29.08.2017 20:02

2 svar

15

Vi vet att normal eld inte påverkar dem. De ses som att gå genom den eld som skapats av barnen för att skydda grottan från de inkommande våningarna, och elden verkar släcka framför dem. Vi ser också den vita Walker som Jon dödar, går in i en brinnande byggnad, som synes oupptäckt.

Det är inte klart huruvida de kan förstöras av drakebrand.

    
svaret ges 29.08.2017 20:14
0

Enligt den här andra frågan här verkar det troligt att drakebrand också kan döda White Walkers. Det citerar:

“Dragonglass.” The red woman’s laugh was music. “Frozen fire, in the tongue of old Valyria. Small wonder it is anathema to these cold children of the Other.

A Storm of Swords

Det här föreslår att glaset är relaterat till drakar (i åtminstone åtminstone) kan döda Walkers. Det skulle vara lätt att anta att "unfrozen" draken eld skulle ha en liknande dödande effekt.

    
svaret ges 30.08.2017 04:37