How tar 2 arketyper i från samma kärnklassarbete?

10

I APG anges det:

A paladin could, however, be both an undead scourge and a warrior of the holy light, since none of their new class features replace the same core class feature.

Så betyder det egentligen att den här datorn skulle vara ett multiclass Undead Scourge / Warrior of the Holy Light?

Verkar nivellering / skicklighet / feat-förvärvet precis som vilken som helst multiclass-karaktär?

    
uppsättning Guest 19.03.2014 20:38

1 svar

30
En sådan karaktär skulle fortfarande vara en Paladin, med deras Smite Evil, Aura of Resolve och Aura of Justice, som förändrats av Undead Scourge, och Aura of Faith och spellcasting förändrad av Warrior of the Holy Light. Annars fungerar de som en vanlig Paladin för alla sina Paladin nivåer. De kan multiclass ut ur Paladin som vanligt.

Detta beror på att arketyper ändrar funktionerna i en klass, i stället för att fungera som klasser av sig själv. Om arketyper skulle fungera som unika klasser, skulle begränsningen av att ersätta klassfunktioner vara oskadd.

    
svaret ges 19.03.2014 20:49