Varför lever inte Silver Surfer livet för en recluse?

6

Jag känner bara till de tidiga Silver Surfer-serierna, så kanske senare frågor handlar om den frågan, men överväger hur han avbildas i de tidigaste episoderna (i konstant rädsla på grund av människans smala sinne) t se någon annan anledning förutom karaktärskonceptet (den over-idealistiska riddaren i lysande rustning) varför Silver Surfer inte borde leva ensam för att förhindra sig från överväldigande förtvivlan.

Så: Vad hindrar honom från att bara njuta av sitt eget företag?

    
uppsättning schlossblick 18.04.2013 22:07

1 svar

4

Såvitt jag förstår surfaren är han en kontemplativ, rastlös, äventyrlig fri ande som växte för att genera mänskligheten för att han fängslades på jorden av Galactus och eftersom det mesta av mänskligheten var ganska liten. Han är fortfarande heroisk och kommer att skydda jorden om det behövs.

Han är en explorer men han är inte en slumparta som din fråga innebär (snälla, rätta mig om jag har fel) eftersom han har haft flera kärleksintressen genom åren. Shalla-Bal, Nova, Alicia Masters osv

Jag antar att han är en robust individ som är en del av hans överklagande ...

Jag hoppas det hjälper,

    
svaret ges 17.05.2013 17:23