How att hitta betongstrålen i ett sandigt block tak?

2

Jag vill hänga en takfläkt i min lägenhet, där taket till stor del består av ett sandigt material. Hur hittar jag betongstrålen genom det, förutsatt att jag inte har tillgång till husets ritningar?

    
uppsättning Shwouchk 26.06.2011 14:27

2 svar

1

Har du provat en stud-finder-enhet? De används normalt med tunna väggar för att hitta träpinnar bakom väggarna. Jag tror att de verkligen är ultraljudsenheter och de söker bara efter returtiden. De bör arbeta på något homogent material, så länge det inte är för tjockt.

    
svaret ges 26.06.2011 19:49
0

Har du provat ett enkelt druminess-test. Det fungerar inte i alla fall utan att helt enkelt trycka på taket med en klumphammare och lyssna på det ljud som genereras kan ge dig en bra uppfattning om väggens makeup.

    
svaret ges 28.06.2011 13:46