How påverkar utspädningen vingeincidensen som krävs?

1

I teorin: om jag ville bygga ett modellflygplan med (noll noll) vinge / svansincidens, hur skulle utspädning påverka den roten förekomst som krävs?

Ex. om en vinge har 2 grader utspolning vid spetsen, skulle roten ha 1 grad + incidens så att vinkeln på "vinkeln" är noll?

    
uppsättning Lee 23.08.2018 08:23

1 svar

2

Det beror på konjunktionsförhållandet.

I slutändan ska vingen med utspolning producera samma hiss som den utan. För en rektangulär vinge och 2 ° utfällning är din röstning rätt och roten borde ha 1 ° förekomst så att hela vingen producerar samma hiss som den utan utspolning och 0 ° vid roten. Om vingen har en triangulär planform, är dock spetsbidraget till den totala hissen mycket lägre och rotfrekvensen bör bara vara 0.667 °.

För en allmän regel, välj positionen längs spännvidden där halvdelen av vingområdet är inombordet för denna position och välj roten förekomst så att lokal förekomst vid denna position är 0 °.

    
svaret ges 23.08.2018 08:32