Vilket markbaserat flygbolag jobb på 1940-talet kunde ha deltagit i radiokommunikation?

5

Min mamma arbetade för United Airlines i mitten av 1940-talet i viss kommunikationskapacitet: hon kommunicerade endast med radio med United-flygplan, och hon var inte en flygledare. Hon gick till skolan i Kansas City 1942 för kommunikation.

Kan någon hjälpa mig att ta reda på vad hennes jobb skulle ha varit?

    
uppsättning user25689 24.09.2017 04:10

2 svar

11

Kanske var hon en flygsändare?

A flight dispatcher (also known as an aircraft dispatcher, airline dispatcher, flight follower or flight operations officer) assists in planning flight paths, taking into account aircraft performance and loading, enroute winds, thunderstorm and turbulence forecasts, airspace restrictions, and airport conditions. Dispatchers also provide a flight following service and advise pilots if conditions change. They usually work in the operations center of the airline.

- Wikipedia

    
svaret ges 24.09.2017 06:22
0

Förutom de uppgifter som @Steve V nämnde var avsändaren den person som skulle tillhandahålla markstöd, till exempel ordering av bränsle och arkivering av flygplan (radio från planet, telefon till FSS). De var också kopplingar mellan underhållet när det uppstod ett problem och skulle utreda utrustningsändringar etc.

    
svaret ges 25.09.2017 02:30