är det praktiskt att installera en andra vattenvärmare i närheten av mitt kök?

1

Mitt badrum och mitt kök är mycket långt ifrån varandra i mitt hus. Den ursprungliga vattenvärmaren finns i badrummet. Är det praktiskt att installera en andra vattenvärmare (liten) i närheten av köket så att den körs (andra) först när den första värmaren inte används.

Vattenvärmare har redan det första elementet i prioritet till det andra elementet med en relästyrprioritet. Jag skulle vilja installera ett andra relä på det andra elementet i den första vattenvärmaren för att mata ström till den andra värmaren.

Min brytarepanel är redan full, det skulle låta mig inte lägga till en annan brytare. Dessutom skulle det spara mig en lång kabel.

Jag har funnit att min varmvattenanvändning i badrummet är störst på morgonen och i köket, på natten.

Skulle denna ändring vara laglig i Kanada?

    
uppsättning La Raison 22.03.2013 15:41

2 svar

2

I USA kräver koden att vattenvärmaren ska vara en säkerhetslistad enhet (t.ex. UL-listad). Ändringar av enheten upphävde säkerhetslistan. Så det skulle inte överensstämma med detta.

    
svaret ges 23.03.2013 05:24
1

Inte säker på laglighet, men de gör under disken på begäran vattenvärmare.

    
svaret ges 25.03.2013 14:36