How ska jag städa och skydda den här släpvagnen innan jag installerar nya fästen?

0

Jag översätter en begagnad båt trailer. Dessa fästen och bunkar kommer alla att ersättas med nya. Efter att ha tagit bort de gamla fästena men innan du installerar de nya, vad ska jag göra om de delar av släpvagnen där skyddsklädnaden har slits bort och rost har tagit tag i?

    
uppsättning Drew 29.07.2018 00:45

0 svar