Vilka slags befogenheter har Ones?

0

I Ethans "allveten" berättelse i slutet av serien nämns att nästa generation, Ones, kommer att ha befogenheter som är betydligt mer häftiga än att han, sopor, sopar dem som nollarna har, till exempel sinne som kontrollerar tusentals människor eller förstör kraftnätet i stora städer.

Har Westerfield nämnt (i vilket intervju, till exempel) vad dessa krafter kan vara? Är det talat om i några efterföljande eller sidorättelser?

    
uppsättning Adamant 10.10.2018 00:30

0 svar

Läs andra frågor om taggar