Varför använder Boeing 737 2 tröghetsreferenssystem (IRS) och GPS?

4

Enligt denna webbplats använder Boeing 737-flygplanet 2 IRS och 2 GPS: IRS L & IRS R. Varför? Tydligen är de helt oberoende av varandra.

Kan någon förklara lite varför de behöver 2 separata GPS och 2 separata IRS?

Uppföljningsfråga: På samma webbplats anges: "POS INIT används för att komma in i flygplanets position i IRS för anpassning". Vad menas med "justering"?

    
uppsättning traducerad 09.03.2017 10:29

1 svar

9

Could somebody explain a little bit why they need 2 separate GPS and 2 separate IRS?

Så om man misslyckas kan den andra fortfarande användas för att slutföra flygningen.

Airbus har även 3.

What is meant by "alignment"?

Initialisering av systemet och lösa "rubrikproblemet" genom en magnetometer. Men det här är en annan fråga.

    
svaret ges 09.03.2017 10:38

Läs andra frågor om taggar