How att ta bort en fast bajonettmonterad glödlampa?

1

Lampan ser ut så här.

Detharvaritmildtbrutenfrånmintidigareansträngningföratttabortljuset.Jagharförsöktatthållavidbasen,skjutadenlite,vridavänster/högerochförsökertadenut,mendetharintefungerat.Jagharhaftdenhäranpassningenimångaårmenharaldrighaftproblemmedatttabortglödlampaninnanduanvänderdenhärproceduren.Jagkanfortfarandevridavänster/högermenavnågonokändanledningkommerlampaninteattkommautnärdendras.

Ljusmonteringenserutsåhär

    
uppsättning user1205197 06.08.2016 04:14

1 svar

1

Jag skulle demontera fixturen så att du kan komma till uttaget och glödlampan själv. Normalt trycker du in, sväng vänster och dra, men det låter som att något är fel. Gå med en kvalitets LED och du behöver aldrig byta ut den igen.

    
svaret ges 06.08.2016 04:50