Did andra stiftelsen vet om felet i Seldon-planen?

4

Enligt denna svar , i Vidarebefordra stiftelsen hade Hari Seldon bestämt att hans Stiftelsens plan för mänskligheten hade misslyckandet med att vara för mänsklig centrerad och fungerade under antagandet att det inte fanns något annat känt liv i universum.

Det här motsatta svaret föreslår att Hari inte kunde räkna ut det som om han då skulle ha byggt det i hans plan på något sätt när han etablerade de två stiftelserna.

På grund av psykohistoriens karaktär är det osannolikt att den första stiftelsen skulle ha kunnat känna till detta, därför skulle det ha varit nödvändigt att ha varit uppe till andra stiftelsen för att skydda mänskligheten mot yttre känslomässiga hot. Vi ser denna typ av plats i Stiftelse och Empire med Mule, även om det fortfarande var mänskligt mot mänskliga.

Finns det några direkta bevis som tyder på att andra stiftelsen hade kunskap om felet i Seldon-planen? Vilket skulle då kunna föreslå om Hari Seldon själv faktiskt hade tänkt ut det?

    
uppsättning Xantec 22.04.2014 22:08

1 svar

5

Det enklaste sättet att svara på detta är att citera, från slutet av andra stiftelsen .

And it is so inevitable. Hari Seldon left the Second Foundation behind him to maintain, improve, and extend his work.

Hari var tvungen att veta att slumpmässiga faktorer skulle uppstå som hotade att spåra sin plan, och så lämnade han sig bakom en organisation (Second Foundation) ansvarig för att göra nödvändiga anpassningar och hanteringsproblem.

    
svaret ges 22.04.2014 22:30