How kan jag beräkna den neutrala belastningen i en enfasskrets med olika bussbelastningar?

0

I en 240 volt enkel fas har buss A 4000 watt last och buss B har 7000 watt belastning. VAD ÄR DET NEUTRA LASTET?

    
uppsättning Jorge Córdova 13.09.2018 03:24

3 svar

1

I den typiska splitfasetjänsten bär neutralen obalans mellan strömmen mellan de två benen, så den neutrala belastningen skulle vara

(7000-4000) W

eller 3000W.

    
svaret ges 21.11.2018 21:02
0

Om fasledarna är tjockare än 16 mm ^ 2 kan det få en tråd som är tjockare än minst 16 mm ^ 2.

I ditt fall (tråd tunnare än 16mm ^ 2) måste din neutral vara så tjock som fasledare

    
svaret ges 21.11.2018 15:00
0

11000 watt och det är olagligt . Två hots kan inte dela en neutral under "just any" villkor; bara under vissa villkor och du har inte namngett någon av dem.

Om du korrekt har konstruerat det för att vara en av de andra förhållandena, särskilt split-fas, är svaret 7000W eftersom du inte kan räkna med att 4000W belastningen håller på , måste neutralen kunna att hantera värsta fallet.

    
svaret ges 13.09.2018 08:39