When och varför lärde Qs son att skapa rumsliga flexurer?

1

I andra kvartalet frågar Tom Paris Qs son om han skulle vilja ta hjälpen i Flyer. Q säger att Qs normalt inte skulle använda humanoid teknik, men eftersom han hade förlorat sina krafter var situationen bestämt annorlunda. Så tar han roret.

Senare är Q och Icheb tillsammans i Flyer när den tidigare säger att han en gång lärde sig hur man öppnar rumsliga böjningar. Förmodligen uppnåddes detta med hjälp av teknik (annars skulle hur människan Q vet hur man gör det med Flyers tech).

Jag har inget problem med Q bara "veta" hur man öppnar en böjning efter att ha förlorat sina krafter och behåller denna kunskap. Men varför och när skulle han ha "lärt" det här? Som Q, varför tränas han med teknik?

En möjlighet är att Q tränar sin son i denna metod (av vilken anledning som helst) efter att den senare förlorat sina krafter. Eller kanske före, eftersom Q kanske skulle kunna veta framtiden och hans sons förbud. Vilket skulle innebära att Q Sr. var ytterst ansvarig för hela incidenten med Chokuzan och det resulterande testet.

    
uppsättning Ham Sandwich 02.11.2016 19:53

0 svar