Resa till Kroatien på visum av D-typ med uppehållstillstånd från Ungern

2

Jag är en indisk student som studerar i Ungern. Jag har en Schengen-visum av typen D-typ med uppehållstillstånd utfärdad från Ungern. Kan jag besöka Kroatien i 5 dagar och åka tillbaka till Ungern? Jag är förvirrad eftersom jag har en uppehållstillstånd som tillåter mig att resa in i Kroatien, medan min visum är ensamresa. Men kan jag återigen komma in i Ungern?

    
uppsättning Shashank Sule 01.09.2018 12:08

1 svar

1

D-visumet är inte längre relevant, eftersom du har fått ditt uppehållstillståndskort.

Så ja, du kan genomföra denna resa med ditt pass- och uppehållstillståndskort.

    
svaret ges 01.09.2018 18:11