Bollywoodbios historia från 1913 till nutid

Även om du faktiskt aldrig har sett en film från Indien, framkallar ordet Bollywood omedelbart bilder av färgglada produktioner med detaljerade koreograferade sång- och dansnummer, ofta med cirka 100 dansare, och en pojke-möter-flicka-berättelse med en lycklig slut. Men vad är historien om Indiens nationella film? Hur växte det till att bli en av Indiens mest ekonomiskt lukrativa industrier och världsledande inom både antalet producerade filmer varje år och publikbesök?

Origins

Ordet Bollywood är en pjäs på Hollywood, med B kommer från Bombay (nu känt som Mumbai), som är centrum för den indiska filmvärlden. Ordet myntades på 1970-talet av författaren till en skvallerkolumn, även om det är oenighet om vilken journalist som var den första som använde det. Indisk film går dock ända tillbaka till 1913 och den tysta filmen Raja Harishchandra, den första indiska långfilmen någonsin. Dess producent, Dadasaheb Phalke, var indisk biografs första mogul och han övervakade produktionen av 23 filmer mellan 1913 och 1918. Men till skillnad från Hollywood var den ursprungliga tillväxten i branschen långsam.

1920-1945

I början av 1920-talet uppstod flera nya produktionsföretag och de flesta filmer som gjordes under denna tid var antingen mytologiska eller historiska. Importen från Hollywood, främst actionfilmer, mottogs väl av indisk publik och producenterna började snabbt följa efter. Filmade versioner av episoder från indiska klassiker och mytologisk litteratur, som The Ramayana och The Mahabharata, dominerade fortfarande under hela decenniet.

1931 släpptes Alam Ara, den första talkien, och filmen som banade väg för framtiden för indisk film. Antalet produktionsföretag började skjuta i höjden, liksom antalet filmer som produceras varje år - från 108 år 1927 till 328 år 1931. Färgfilmer började snart dyka upp, liksom tidiga ansträngningar för animering. Jättefilmpalats byggdes och det skedde en märkbar förändring i publikens makeup, nämligen i en betydande tillväxt i arbetarklassdeltagarna, som under den tysta eran endast stod för en liten andel sålda biljetter. Under andra världskriget minskade antalet producerade filmer till följd av begränsad import av filmbestånd och statliga begränsningar av den maximalt tillåtna körtiden. Publiken var fortfarande trogen, och varje år såg en imponerande ökning av biljettförsäljningen.

Födelsen av den nya vågen

Det var omkring 1947 som industrin genomgick betydande förändringar. Man kan argumentera för att det var under den här tiden som den moderna indiska filmen föddes. De historiska och mytologiska berättelserna från det förflutna ersattes nu av socialreformistiska filmer, som vänder ett ofta kritiskt blick mot sådana gamla sociala metoder som medgiftssystemet, polygami och prostitution. På 1950-talet sågs filmskapare som Bimal Roy och Satyajit Ray med fokus på de lägre klassens liv, som fram till dess för det mesta ignorerades som ämnen.

Inspirerad av sociala och politiska förändringar såväl som filmrörelser i både USA och Europa föddes 1960-talet Indiens egen New Wave, grundad av regissörer som Ray, Mrinal Sen och Ritwik Ghatak. Driven av en önskan att erbjuda en större känsla av realism och en förståelse för den vanliga mannen, skilde filmerna under denna tid mycket från större kommersiella produktioner, som mestadels var färgglada escapism. Det var den senare som så småningom skulle bli mallen för Masala-filmen, en blandning av genrer inklusive action, komedi och melodrama, avgränsad av ungefär sex sång- och dansnummer. Detta är den modell som fortfarande används för de flesta samtida Bollywood-filmer.

Masala-filmen - bollywood som vi känner den idag

Manmohan Desai var en av de mer framgångsrika Bollywood-regissörerna på 1970-talet och anses av många vara far till Masala-filmen. Han försvarade sin inställning och sade: ”Jag vill att folk ska glömma deras elände. Jag vill ta dem med i en drömvärld där det inte finns någon fattigdom, där det inte finns tiggare, där ödet är snällt och gud är upptagen med att ta hand om sin hjord. ” Hodgepodge av action, romantik, komedi och musikaliska nummer är en modell som fortfarande dominerar Bollywood-industrin. Även om större uppmärksamhet nu ägnas åt plot, karaktärsutveckling och dramatisk spänning, är det i de flesta fall ren stjärnmakt som står för filmens framgång.

Med den internationella framgången för filmer som Slumdog Millionaire och införandet av utländskt kapital i den indiska filmindustrin har Bollywood kanske gått in i ett nytt kapitel i sin historia, där världens ögon nu ägnar mer uppmärksamhet. Men frågan kvarstår: Kommer en Bollywood-film någonsin att bli framgångsrik med amerikansk publik?