Traveling till Storbritannien med ett tyskt resedokument

2

Min svägerska har ett tyskt blått pass. Behöver hon visum för att komma till Storbritannien?

    
uppsättning Nadia Ka 01.05.2018 00:06

1 svar

3

Jag tror att du antingen hänvisar till en "28 september 1954 konvention" Resedokument för statslös eller "28 juli 1951 konvention" Resedokument för flyktingar. Dessa är det enda tyska passet som dokument som är blåfärgade.

FörenadekungariketärinteendelavSchengen,vilketinnebärattderasegnainvandringspolitikgenomförs.Ensnabbtittpågov.ukberättarattomintedinsvägerskaharettuppehållstillståndenligtartikel10("Uppehållskort för en familjemedlem till unionsmedborgare") eller sponsras av sin partner eller annan familjemedlem, hon är skyldig att få visum för att komma in i Storbritannien för turism. 1

1 länk

    
svaret ges 01.05.2018 09:20