Finns det en (online) SRD för Cthulhu d20?

9

Som titeln säger: Finns det en (online) SRD för Cthulhu d20? Om så, var kan vi hitta den?

Observera att ett bestämt "nej", som stöds av en viss faktuell resurs, är ett acceptabelt svar.

    
uppsättning OpaCitiZen 04.04.2013 14:46

3 svar

14

Nedan är skrivet på wizards.com under d20 Vanliga frågor om systemvarumärke :

Q: What parts of Call of Cthulhu and Wheel of Time are Open Game Content?

A: No part of these games is Open Game Content.

Detta är ett bestämt nummer.

Men bitar av relevantt öppet innehåll kan samlas från ett antal platser:

svaret ges 04.04.2013 15:44
4

Såvitt jag vet är ingen del av Call of Cthulhu d20 släppt under OGL, därför finns ingen officiell SRD.

Enligt Wikipedia ,

The d20 version of the game is no longer supported by Wizards as per their contract with Chaosium. Chaosium included d20 stats as an appendix in three releases, but have since dropped the "dual stat" idea.

Det är den mest relevanta officiella texten om det ämne jag har sett.

    
svaret ges 04.04.2013 15:19
3

Det finns sanitetsregler för en Call of Cthulhu-temakampanj, som kan hittas här .

Jag planerade på en Call of Cthulhu kampanj och det är de enda saker jag hittade så de kanske inte har mer än det. Jag hoppas det hjälper.

    
svaret ges 04.04.2013 15:01