Vad betyder "RA" i FAA Terminal Constraints?

2

Jag försöker tolka de terminalbegränsningar som finns upptagna i den rådgivande verksamhetsplanen ( länken ). RA verkar användas i samband med väder, men jag har inte kunnat hitta en definition för vad "RA" betyder annat än "Resolution Advisory" som jag inte tycker är tillämpligt i detta sammanhang.

Exempel:

391.133     
uppsättning Brady Emerson 19.05.2018 01:19

1 svar

3

-RA är METAR-koden för lätt regn.

LOCIGS är lågt i tak och TSTMS är åskväder. *

* Regler för villkorsvillkor för flygledning (faa.gov).

    
svaret ges 19.05.2018 02:54