Vad är CBFC: s definition av en film?

4

Hur bestämmer man vilka "filmer" som måste certifieras av CBFC? Skulle ett långt speciellt avsnitt som skapas enbart för tv, utan treratrisk release, kräver certifiering eftersom det kallas en "film" ?. Är en film definierad med avseende på dess längd eller det format där det har släppts?

    
uppsättning amit 07.12.2012 08:15

1 svar

2

Om du menar dokumentärer, när du säger Långa TV-serier och program (det är vad jag kan tänka mig, med långa program), då officiellt, måste de skickas till CBFC för granskning. Jag är inte säker på om CBFC faktiskt utdelar certifiering för detsamma. Orsaken är att, om en certifiering ges, måste den visas före filmens start / funktion / annons / dokumentär.

Enligt de detaljer som finns i FAQ-sektionen på CBFC-webbplatsen, för normala TV-serier / program:

Is there CBFC certification for TV?

There is no CBFC certification for T.V programs and serials. However, under Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 content code / Advertisement code have been prescribed for programme and advertisements appearing in cable TV Network. The offences under Cable Television Network Regulation Act being non-cognizable, a specific complaint has to be made by an Officer authorised by the State Governments.

Men TV-utställningen av en filmfilm är underkastad CBFC-certifiering, och en film måste certifieras innan den visas på TV.

Will it be illegal to screen uncertified films on the Cable TV?

Yes. Only certified films should be shown on the Cable TV.

    
svaret ges 01.02.2013 13:37