How ska jag lägga till nya bjälkar och golv till ett loftutrymme?

3

Först och främst, bottenplanens grundplan:

Hårdalinjerärväggarnapåförstavåningenunder,balkarpåförstavåningenlandningköråtvänstertillhöger,såbetyderdetattdencentralaväggenframochtillbakaär"bärande"? De totala takdimensionerna är 5,2m åt vänster, 7m fram och bak.

Nästa bild av ett av hörnen, nedre högra hörnet på golvplanen, taget från nära luckan:

Du kan se takbjälkarna 4x2 och en annan 4x2 går åt vänster till höger (takbinder?) som ser ut att vara fastspikad på taket och sätter sig upp mot skorstensbröstet på motsatt sida av loftet ( halvt fristående hus) men inte faktiskt knuten till någonting.

Så här är mitt problem. Jag vill lägga ner nya djupare golvbalkar så att jag kan använda den för tyngre lagring och eventuellt ett hobbyrum av något slag i framtiden.

Inledningsvis tänkte jag på att sätta 8x2s fram och bak, stödja dem på inre väggar där det var möjligt. Problemet är att vinkeln på takskenorna inte skulle tillåta mig att vila ändarna på något väsentligt, så kan jag bara bulta dem till spärren så länge som de stöddes av väggarna nere också?

Då tänkte jag att jag skulle behöva gå åt vänster ... a) för att de bärande väggarna går ner i mitten av huset och b) för att om jag inte kommer takbinderen att vara i vägen . Samma problem men med hänsyn till att balkarna sitter på ytterväggarna och jag antar att jag inte får bulta en tallrik till skorstensväggen och hänga saker av det.

    
uppsättning Monty 08.08.2011 20:59

1 svar

2

Q. Hard lines are the walls on the first floor underneath, joists on the first floor landing run left to right so does that mean the central wall running front to back is 'load bearing'?

Om ditt hus är i Storbritannien (vilket jag gissar är det), så är det utan tvekan den centrala väggen som går framifrån och bak, bärande.

Q. Initially I thought of putting 8x2s front to back, supporting them on internal walls where possible. Problem is that the angle of the eaves would not allow me to rest the ends on anything substantial so could I just bolt them to the rafters as long as they were supported by the walls downstairs too?

Se den här frågan här på SE och läs alla svaren och kommentarer hittades inom.

Körning parallellt med befintliga takbjälkar är det enklaste och bästa sättet att gå.

Borttagning av bindemedel "lokalt" för att de nya golvbalkarna ska kunna passera är "normalt" ansedda acceptabla (sedan kopplar / knyter dem tillbaka till de nya balkarna som passerar), men du vill kolla en sådan detalj med din lokala Building Authority innan du gör det.

Om du går åt andra håll (vinkelrätt), hamnar du över de befintliga takbalkarna, vilket leder till ett stort omarbetande av det befintliga väggplattområdet som sitter på ytterväggen och takytan ovan.

Q. Then I got thinking that I'd need to go left to right .. a) because the load bearing walls go down the centre of the house and b) because if I don't the ceiling binder will be in the way. Same problem however with regards to getting the joists to sit on the external walls and I'm guessing I'm not allowed to bolt a plate to the chimney wall and hang things off that.

Oavsett vad du gör, koppla inte något till skorstensväggen. Att göra det är ett absolut nej, nej i Storbritannien (om jag har din plats korrekt).

Återigen, se den här frågan här på SE och läs alla på svar och kommentarer som finns inom.

Naturligtvis är ett annat alternativ att ta bort befintliga tak (lath och gips), bindemedel etc. Lämna de befintliga takbalkarna och installera nya golv- / takbjälkar som är parallella med de befintliga, och fixa sedan ett nytt gipsskivstak till nya bjälkar. Beviljas, ett sådant alternativ ger en stor röra till jobbet, och en rimlig kostnadsökning.

    
svaret ges 08.08.2011 23:13