Can en drake använder Armor spell? [stängd]

1

Plocka stavar för en gammal röd drake, jag undrar om Armor stavningen skulle fungera. Det har ingen effekt på "en person som redan har pansar" (AD & D reviderade 1stEd) men är en drake ansedd att vara pansar?

    
uppsättning Jackalope 27.02.2018 00:35

1 svar

7

Ja

Det skulle förbättra AC av den röda draken med 1 tills den försvunnit av magi eller skada. Stavningen anger:

if it is cast upon a creature with an armor class normally better than 9 (due to its size, speed, skin, etc.) it will benefit the normal armor class by one step

Det här är från Armour stavningen som först anges i AD & D 1e UA.

    
svaret ges 27.02.2018 02:24