Varför ansökte inte alla om att bli vårdare i Never Let Me Go?

1

Varje given givare tycktes vara medveten om sitt öde. De ville också undvika eller fördröja ödet och därmed var lusten för uppskjutande närvarande. Det fanns också ett alternativ att ansöka om att bli vårdgivare som skulle fördröja donatorns donationer med flera år. Varför ville inte alla bli vårdgivare?

Jag har redan kontrollerat detta länk och det svarar inte på min fråga. De springade inte eller uppror eftersom de inte kunde (möjligen) tänka på ett sådant val. Men valet att bli vårdare var öppet för alla. Det var inte begränsat.

    
uppsättning chosentorture 08.08.2013 17:54

1 svar

3

Jag tror att alla kloner blev vårdgivare först och sedan givare. De skulle lämna stugorna, bli vårdgivare och bli donatorer. Det finns en del Ruth nämner att vissa inte fungerar bra som vårdgivare och så bara ge upp och ansöka tidigt för att börja sina donationer. Detta berodde på att de inte kunde ta den oändliga cykeln att titta på sina patienter dö och veta att det var vad som leddes för dem. Vad gjorde en "bra" vårdare som Ruth som kunde gå så länge som vårdgivare var att hon kunde ta det och ta itu med (ja, hon var mest passiv), men inte alla kloner kunde ta det som vårdgivare så länge.

    
svaret ges 25.11.2013 22:38