Story om datorkrets som skriver musik

5

Jag letar efter en historia om en datorkrets som kan skriva och syntetisera musik. Tidigare hade personer i historien skapat instrumentation för elektronisk musik för hand, även för elektroniska versioner av klassisk musik. Denna krets kunde automatiskt skapa en syntetiserad elektronisk version, även sångmusik. Det kunde skapa mycket bra prestanda av vissa klassiska bitar, kanske genom att använda ultraljudsövertoner för att göra musiken "känna" bättre. Då insåg att datorn även kunde komponera ny musik själv. Så den person som gjorde kretsen förstörde det för att han trodde det skulle eliminera all mänsklig nytta.

    
uppsättning Dean Menezes 16.06.2018 22:14

1 svar

5

Det är Robert Silverbergs Macauley Circuit , som först uppträdde i New Worlds # 70 (april 1958).

Protagonisten väntar på prövning och fängelse som en "reaktionär" för att förstöra planerna för maskinen, och avslutar sin bekännelse med "herrar, vi är alla föråldrade".

    
svaret ges 17.06.2018 07:05