Gammalt hus med 2 svarta ledningar som byter ljusbrytare med rörelsessensor, enpolig 4 ledningar

1

Huset är 80 år gammalt. 2 svarta kablar i växellådan och ingen mark. Försöker byta ut enpolig lampströmbrytare med rörelsessensorns ljusbrytare som fungerar med glödlampor, lysdioder och florecentlampor. För närvarande använder LED-lampor.

Problem: GE-rörelsessensorn har 4 ledningar. Röd (belastning), svart (varm), vit (neutral) 'och grön mark. Instruktionerna ger ingen information om hur man kopplar de fyra ledningarna på sensorn till 2 i ljusströmställaren.

    
uppsättning Patricia 19.05.2016 16:11

1 svar

5

Om växlingslådan ENDAST har de två svarta ledningarna i den, så är det bara ett växlingsben, med huvudkabeln i taket ovanför lampan. Utan ytterligare kablar installeras denna enhet på den här platsen kanske inte.

    
svaret ges 19.05.2016 16:56