Med två vapenstrider, får det andra vapnet attackvalbonus?

13

När man kämpar med två vapen, en i varje hand, är jag medveten om att ditt andra vapenens skottrulle inte får förmågan att skifta modifieraren (om inte negativ). Men vad sägs om det andra vapens attackvals?

Till exempel: En fighter använder två lätta vapen. Ger det andra vapnet sin styrka modifierare till attackrullen?

    
uppsättning user20944 19.01.2015 00:26

1 svar

21

Från spelarens grundläggande regler, sidan 74:

You don't add your ability modifier to the damage of the second attack, unless that modifier is negative.

Det är det enda som det säger som ändrar hur den andra attacken fungerar. Det behöver förmodligen inte sägas, men från sidan 60:

You add your Strength modifier to your attack roll and your damage roll when attacking with a melee weapon such as a mace, a battleaxe or a javelin.

Så, du får fortfarande din förmåga modifierare till attackrullen.

    
svaret ges 19.01.2015 00:38