Var finns helikopterrotor kopplad till Allison Model 250-motorn?

1

Vilken del av Allison Model 250-motorn är kopplad till helikopterrotorn?

    
uppsättning Kevin Castro 21.05.2017 13:51

1 svar

1

Det är inte det. Motorn är ansluten till en växellåda som överför kraften till rotorns huvud. Jag känner inte till någon helikopter där motorn är direkt ansluten till rotorns huvud. Om det var skulle helikoptern inte kunna autorotera efter ett motorfel, om inte felet gjorde det möjligt för motorn att fortsätta att rotera.

    
svaret ges 07.09.2018 14:14