How många av tjugoåren är uppräknade?

3

I boken The Damned Planet av Harry Harrison (som jag medger att jag inte har läst i över 30 år, men jag pratade om det med min son), finns det en planomfattande olympisk stil spelet heter The Twenties som är bokstavligen tjugo händelser som alla tävlar i och vinnaren får det bästa övergripande poänget. Jag kommer ihåg att det var mycket tvärvetenskapligt, inklusive både råa fysiska utmaningar som löpning, skicklighet utmaningar som fäktning och mentala utmaningar som poesi. Antecknar boken eller några efterföljande författare / intervjuer alla tjugo? Om inte, vilka nämns uttryckligen?

    
uppsättning Paul 15.10.2018 03:55

0 svar