Är det en cantrip eller stavning som ger resistens mot skador från naturliga attacker i det sätt Blade Ward gör för vapenskador?

13

Stavningen bladavdelning (PHB, s. 219) har följande effekt:

Until the end of your next turn, you have resistance against bludgeoning, piercing, and slashing damage dealt by weapon attacks.

Finns det en cantrip eller stavning som liknar detta som fungerar mot naturliga attacker eller skador som inte är vapen, som klor, bett, svans eller slamattacker?

    
uppsättning Jhyarelle Silver 30.07.2018 09:25

1 svar

30

Blade ward arbetar redan för naturliga attacker

Det kan inte verka självklart, men Blade Ward gör redan detta. En klo- eller bettattack (etc) är klassad som Melee Våben Attacks.

Detta kan ses om man tittar på någon monstertillstånd, där under Actions det vanligtvis säger något som:

Claw. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5ft, one target. Hit: 6 (1d6+3) piercing damage

Blade Ward skyddar dig inte mot andra former av skador som det som orsakas av stavar eller faller (vilket orsakar skada men inte vapen skada).

    
svaret ges 30.07.2018 09:42