Vad är dessa små propellrar i A330 MRTTs vingar?

0

I själva flyget finns små propellrar som roterar på framsidan av dessa "pelare". Vad är dem? De är synliga i den här videoen .

    
uppsättning gsamaras 23.10.2018 09:19

1 svar

8

De två lägena som du cirklade ut är undervingarens tankar, monterade på pyloner (där jag misstänker att A340 utombordsmotorer skulle vara).

Du hittar en bild på dem på A330 MRTT Wikipedia-posten , under avsnittet Design.

Och de propellrarna på bågarna är sannolikt rammturbinerna som driver tanken, enligt tillverkaren :

Wing-mounted aerial refuelling pods feature a drogue refuelling system and an integral fuel boost pump which provides a fuel transfer capability up to 450USGPM (1703 Litres per minute) at 45 to 55 PSI (310 to 379 kPa). Pods operate with aircraft power or are self-powered by a Ram Air Turbine.

    
svaret ges 23.10.2018 09:38