Vad händer med pensionerade nattvakter?

4

På Natt på museet , är Ben Stiller anställd som ersättare för tre avgående nattvakter som snart återvänder till museet där de arbetat. Med hjälp av de magiskt animerade utställningarna fångar Stiller de tre och knyter dem upp. De nämns aldrig igen.

Vad händer med de tre vakterna?

    
uppsättning Michael Stern 23.09.2013 04:07

1 svar

5

Cecil, Gus, and Reginald are forced to become museum janitors to evade being sent to jail for their crimes. - (Source :Wikipedia)

Och från IMDb

In some versions, Cecil, Gus, and Reginald were forced to clean up the lobby, seen in the end credits. 'We're nightwatchmen, not janitors!' says Gus during these end credits.)

    
svaret ges 23.09.2013 13:00