Varför måste alla uttag dela en jordledning?

0

Jag läste detta svar i mitt försök att se hur möjligt att lägga till grunder till mitt befintliga knopp och rörhus skulle vara och blev förvånad av:

Are you asking if it's OK to run a separate ground wire from the existing? The answer is no; all your wires have to be in the same conduit

Jag är långt från en elektriker, så jag kan inte se vad problemet är med att ha två uttag grundade självständigt. Vad är risken?

    
uppsättning xhainingx 14.04.2016 03:20

1 svar

4

Om du pratar om utrustningens jordningsledare och inte den jordade (neutrala) ledaren, kanske de inte behöver "dela" samma jordledare för utrustning.

Detta svar innehåller alla kodreferenser, om du vill läsa den. Om ditt område har antagit 2014 års version av den nationella elkoden, kan du dela en jordledare för utrustning från en annan filkrets, så länge båda kretsarna kommer från samma hölje.

250.130(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:

(4) To an equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

    
svaret ges 14.04.2016 04:43