Apply för en ny Schengenvisum när du redan har en använd och giltig nationell visum

3

Liknande frågor har ställts här före:

Ansök om en ny visum när jag fortfarande har ett giltigt C-visum men inte tillräckligt med vistelsemånader?

Kan jag få flera Schengen-visum för framtida resor i mitt pass?

Men mitt exempel verkar lite annorlunda eftersom jag har en kort schengenvisum innan. Jag är en kinesisk medborgare och har en begivenhet som används i Spanien för längre vistelsevistelse (typ D, multi-entry, stanna 180 dagar) som gäller till 20 april. Vad jag vill veta är om jag kan börja ansöka för ett kortvist visum innan den gamla går ut (dvs. 20 april)? De två visumens giltiga datum överlappar varandra inte: Jag vill att det nya korta viseringsbeviset ska vara giltigt från, t. Ex. Maj. 1: a (som ligger strax efter den gamla har gått ut).

Svaret här säger ja. Men i det exemplet medan den gamla är multi-entry som min, anger den inte vad den nya visumtypen är. Är exemplet fortfarande giltigt om den gamla viseringen är långvarig, flera inträde men den nya är en kort vistelse, enkel post?

    
uppsättning egwene sedai 02.03.2015 14:55

1 svar

1

Såvitt jag vet kan en inte samtidigt ha två giltiga Schengen-visum. Alla tidigare giltiga viseringar måste återkallas först.

Även om det sällan anges uttryckligen, om du besöker någon relevant ambassad kommer du snabbt att ta reda på det. Jag gjorde en snabbsökning och hittade flera länkar. Ta till exempel Norges ambassad säger:

A person cannot have two valid Schengen visas at the same time.

På en relaterad anteckning säger de:

Can I apply both for C-visa and for a residence permit?

No. There cannot be two applications at the same time for the same person. You will have to choose.

    
svaret ges 26.03.2015 09:34