"Leap of Faith" -fälla från Indiana Jones & The Last Crusade

16

Indiana går in i området och ser inte en väg. Han tar ett steg (eller ett hopp om tro) och landar på den "osynliga" bron och vi, som tittare, kan nu se stenbroen. Han kastar sand på den för att göra vägen synlig.

Är broen avsedd att faktiskt vara osynlig från varje vinkel (bortsett från sanden på den nu) eller är det tänkt att vara en slags tvingad perspektiv illusion där det är kamouflerat mot mönstret av stenar i kaoset? >     

uppsättning phantom42 08.03.2012 13:51

1 svar

30

Det är tänkt att vara en tvingad perspektivisk illusion, som du föreslår.

Riddaren hölls ganska upptagen dammar den.

    
svaret ges 08.03.2012 14:56