Are Arnold och Ford lever genom värdkoden?

5

Arnold använde sin egen röst som värdens inre monolog. Flera gånger ser vi Dolores att ha konversationer med Arnold i hennes sinne. I S01E10 finns en inloggning från Arnolds åtkomstkod . Alla kan föreslå att Arnold lever genom värdprogrammeringen. I S01E10 säger Ford: " Mozart, Beethoven, och Chopin dog aldrig. De blev helt enkelt musik . "

Och det sista beviset: Vid 01:19:57 frågar Arnold Dolores "Vems röst du har hört hela tiden" där Arnold, Ford och Dolores röstar samman . Jag tror att Ford också införlivat sitt medvetande till värdens programmering.

Finns det andra bevis som stöder eller mot denna teori?

    
uppsättning Asmani 03.05.2018 16:05

1 svar

6

I believe Ford too incorporated his consciousness to the hosts' programming.

NR

Det är uppenbart att rösterna som Delores hörs är programmerade i försöket från Ford för att ge värdena värdens känsla ... och så småningom börjar Delores sinne en intern dialog.

The key to Dolores' achieved sentience lies in the Bicameral mind theory — a theory Arnold used to "bootstrap" consciousness. He programmed Dolores and the other hosts to hear "the voice of God" in their head, and his hope was that their own internal thoughts would eventually take over.

..

Dolores hasn't been guided by the ghost of Arnold or by some of Ford's new narrative code. The whole time she was truly hearing her own thoughts, her own voice. There wasn't a second host version of herself or anything like that, but she was having visions of herself as a manifestation of her developing consciousness.

More at Source

    
svaret ges 03.05.2018 16:19