Vilken typ av takfläktsupport behöver jag var jag inte kan hitta inramning?

0

Som jag redan har arbetat på 4 av 5 takfläktar har jag hittills lagt upp ( tidigare fråga ). Nu ska jag lägga den sista. Jag behöver din hjälp på den här.

Men en av dem hade jag en lätt fixuture som hängde på takväggen som ser ut så här:

Sånärjagtogdenhärlampanutochtittadepåtakväggenförattsevadsomärinneochhärärvadjaghittade:

Denjagharsersåhärutsomhardiabilder:

Menproblemetärattdetärväldigtbrettochnärjagläggerminhandihålletföratthittanärmasteträochdetfinnsingetträdär.

MinfrågahärmåstejagbytautmeddenolikatakfläktensstödlådamedbraceskitsomjagköptfrånHomeDepotförnågraveckorsedan?Denhärärannorlundaändenovanståendeochdenärtung.

Ska jag byta ut den gamla staget med bilderna med den nya eller ska jag bara lämna den och lägga upp den?

    
uppsättning PROBERT 17.08.2018 03:13

0 svar