Om Jesus hade sin andra ankomst, var Yivos ängel-varelser en lögn?

7

I filmen The Beast with a Billion Backs , Yivo förklarar att hans kropp och Jakabirds som bor i honom inspirerade visionen om himlen för mänskligheten. Men det har redan uppenbarats i ett tidigare avsnitt att Jesu andrakommande inträffade och raderade större delen av världens videoband.

betyder det att Yivo ljög om slumpen?

    
uppsättning DampeS8N 13.06.2012 14:32

1 svar

2
Yivos förklaring är en lögn bara om du tolkar Jesu återkommande som att alla kristna tro på himlen verifieras som sanna (dvs himlens idé var inspirerad av Gud ensam).

Eftersom vi inte vet exakt vad som hände under Jesu återkommande (bortsett från den oönskade förstörelsen av föråldrad media) kan vi inte anta att den enskilde förekomsten av den andra ankomsten automatiskt bevisar som sann varje aspekt av kristen tro. Det är möjligt att när Jesus kom upp kunde han ha satt vissa saker raka, som att berätta för alla:

Hey, you know all those ideas you have about Heaven? Yeah... that was interference from a neighboring universe. Sorry for the confusion. Oh, and about this whole "the Earth is only 8000 years old" thing...

Det är med andra ord möjligt att föreställa sig ett scenario där båda koncepten kan samexistera: Jesus är Guds Son och återvänder en andra gång, men Yivo är den som gav form till vad som antogs som den kristna tanken om himlen ( vilket betyder att Jesus kan ha lite "splaining").

Vänligen tolka alla ovanstående rent som humor. Jag menar ingen respekt för någon. ;)

    
svaret ges 25.06.2012 21:30