Does flammande sfär behöver alltid en åtgärd för att attackera?

12

En Flaming Sphere kommer att "attackera" den som rullar in i samma ruta som:

If it enters a space with a creature, it stops moving for the round and deals 3d6 points of fire damage to that creature, though a successful Reflex save negates that damage.

Men om det är "i vila" flyttas det inte:

The sphere moves as long as you actively direct it (a move action for you); otherwise, it merely stays at rest and burns.

Men vad händer om sfären rullar in i samma kvadrat som ett mål på tur 1 (vem rullar sin Reflex-räddning som vanligt), men målet sträcker sig inte ur den kvadraten?

Måste magen använda sin rörelseåtgärd för att attackera målet igen trots att sfären fortfarande är på torget som dem?

Obs! Den flammande sfären är 5 fot i både 3.5 och Pathfinder och en vanlig 3.PF-kvadrat är 5 ft kvadrat.

    
uppsättning Rob 04.09.2013 09:38

1 svar

10

Nej. Sfären kommer att förbli på samma torg tills guiden brukar flytta en åtgärd för att flytta den igen, eller guiden flyttar sig ur spellens intervall. Jag citerar ditt citat:

The sphere moves as long as you actively direct it (a move action for you); otherwise, it merely stays at rest and burns.

Det betyder att när trollkarlen är inne i stavningsområdet, och stavelsens varaktighet inte har löpt ut, är sfären aktiv oavsett om guiden flyttar det eller inte. Så om den upptar samma torg med ett mål, och målet inte rör sig ur torget kommer hon att brännas av sfären, på guiderna nästa runda, utan att någon åtgärd behövs av trollkarlen.

-EDIT-
Flammande sfärens diameter är 5 fot, både i Pathfinder och 3.5.

Så det är logiskt att en kvadrat som ockuperas av sfären är i brand under spellens längd, och någon som är på samma torg eller passerar genom den påverkas av stavningen (Rett till en reflexbesparing eller skada) oavsett om caster flyttar sfären på sin runda. Kredit till @ Can Canbeck och @medivh för kommentarerna förtydliganden:)

    
svaret ges 04.09.2013 09:52