En annan indikation på att Gustavo Fring kan ha haft en egen familj?

2

I Breaking Bad, så långt som jag förstod, hade Gustavo Fring aldrig en egen familj. Det är logiskt ur ett perspektiv att inte ha någon som är värdefull för dig när du gör affärer av den typen. Men efter Gustavos förmåga att hålla sina fiender nära och visa sig som en låg profilföretagare med normalt liv börjar jag att tro att han borde ha haft en familj. Har det varit några tips om hans personliga liv, några idéer, tankar eller antaganden?

    
uppsättning eYe 31.08.2015 16:00

1 svar

3

Detta hämtas direkt från Breaking Bad Wiki , som vanligtvis är ganska bra på:

Gus also claims to have children, though they have never been seen nor anybody else in his family life has been revealed.

    
svaret ges 31.08.2015 16:49