YA roman från ca. 1960-talet där människor återuppträder efter att ha väntat på en mini-istid under jorden [duplicera]

4

Kan någon identifiera den här historien? Detta var en av de första science fiction böcker jag någonsin läst, förmodligen ca 1974. Kan ha skrivits på 50-talet eller 60-talet. Jag tror att det var det som marknadsfördes sedan som en "juvenil roman" (dagens YA-roman), möjligen en kort scholastisk bok som marknadsfördes till skolbarn.

Tanken är att jorden har gått in i en liten istid, så en grupp människor har byggt en underjordisk stad för att undvika förkylningen. Det är nu kanske en generation eller två senare, och de plockar sina huvuden ut för att se om istiden är över och jorden är beboelig igen. Jag tror att det kan vara kontroverser om det är bra att gå ut ännu. Tyvärr finns det inte mycket mer jag kan komma ihåg - jag var lite barn då.

    
uppsättning Ben Crowell 25.09.2017 00:13

1 svar

4

Kan det vara samma sak som En gammal ungdomlig roman om en liten grupp som går över det frusna Atlanten? ?

Tidpunkten för den stora frysan av Robert Silverberg.

Miles beneath the layer of ice that covered Earth in the New Ice Age of 2300 A.D., men survive in the subterranean cities they built to save themselves as the ice crept with killing cold over all living things. For three hundred years no one has seen the surface or communicated with any other city. Until now. Now the few scientific instruments that remain seem to indicate that the Ice Age may be ending; outside temperatures are reaching a level that may make life possible--though not easy--on the outside. But life in the undergournd (sic) cities is comfortable, and those few who are brave enough to be curious about the unknown frozen world above are suspect; troublemakers. A small party of these "troublemakers," led by Dr. Raymond Barnes, with a few scientists and others who think they might prefer freedom to safety, has been allowed to take the long-unused elevator up through the ice to the outside. But they go more as exiles than as a scientic (sic) expedition; they are not expected--and may not be allowed--to return.

Detskrevs1964,vilketpassardintidsramochinnebärattengruppkommeruturenunderjordiskstadförattseomdenärsäkerefterenistid.

Sökord:Juvenilromantonåringarsomkommerfrånenistid(Jagvetintevarförjagtyckte"tonåringar" från din beskrivning ...)

    
svaret ges 25.09.2017 01:38