Är Boes ansikte ansedd i samband med förstörelsen av jorden?

4

At the end of Miracle Day, Jack Harkness’ immortality gets restored through the Blessing (The Blood Line). Also, there are strong hints that Harkness will eventually become the Face of Boe (Last of the Time Lords). Now, the Blessing arguably ceases with the destruction of earth (The End of the World) and a few decades afterwards the Face of Boe is dying from old age (New Earth), which he eventually does another few decades later (Gridlock).

Detta föreslår hypotesen att Jacks odödlighet efter händelserna av Miracle Day beviljades av välsignelsen. Därför blir han dödlig med jordens förstörelse.

Finns det ytterligare bevis som stöder denna hypotes (in-univers eller out-of-univers)?

    
uppsättning Wrzlprmft 19.12.2016 06:28

1 svar

2

Välsignelsen gav inte Jack odödlighet. Jacks odödlighet berodde på att Rose inte kunde styra sina krafter och återuppliva honom men oavsiktligt gjorde honom odödlig. All The Blessing gjorde var otillbörlig hans odödlighet och ge den till resten av världen. Det sista avsnittet fördjupade bara vad The Blessing hade gjort, och Jack fick tillbaka sin ursprungliga odödlighet. Även i universum påverkades välsignelsen av jorden.

länk

The Blessing was the focus of a morphic field matrix that encompassed all humankind, and the Families were able to alter it by introducing Jack's blood on both sides of the fissure.

Boens ansikte var känt genom universum vilket innebär att de reste långt bortom jorden vilket skulle innebära att välsignelsen inte hade någon inverkan på dem.

    
svaret ges 21.12.2016 17:59