Finns det en mytologisk grund för de glasögda männen i Gunnerkrigg Court?

9

Gunnerkrigg Court är en strålande sammanslagning av fantasi och mytologi, och många av karaktärerna och berättelserna kommer rakt ut ur myter. Medan Coyote själv självklart är den indianska trickster-hjälten, kan jag inte hitta någon mytologi relaterad till GC-berättelsen om hans skapande av de glasögda männen. Kommer det här plottelementet ut ur någon speciell legend, eller är det enbart inom GC-universum?

    
uppsättning abcooper 24.12.2011 04:14

1 svar

6

Maidu-skapelsen myt innehåller följande avsnitt och förklarar hur Coyote försökte göra folk men skrattade och skapade därför glasögonade personer som vi känner som Shadow People i Gunnerkrigg Court (tack vare @Brandan Long för Gunnerkrigg ref):

When Coyote had seen the two people, he asked Earth-Initiate how he had made them. When he was told, he thought, "That is not difficult. I'll do it myself." He did just as Earth-Initiate had told him, but could not help laughing, when, early in the morning, the woman poked him in the ribs.

As a result of his failing to keep still, the people were glass-eyed. Earth- Initiate said, "I told you not to laugh," but Coyote declared he had not. This was the first lie.

    
svaret ges 04.01.2012 20:03