Är det nödvändigt att ta bort gamla plocka bonar?

0

Huset och ladan jag köpte precis var inte mycket väl underhållen. På vinden i huset finns det cirka 50 övergivna hästar (som det är vinter). Ladan har väl över 100. Jag vet att jag måste utrota alla ingångspunkter i huset och ladugården för tjurar, men behöver jag ta bort de gamla bonarna, eller är det bra att lämna dem? Jag var inte säker på om de återanvända befintliga bon eller ej, eller om det fanns en fördel att ta bort gamla.

    
uppsättning ngramsky 27.12.2013 14:24

1 svar

0
Personligen hade jag massor av getingarna före, och efter att "utrotas" några av dem lämnade jag dem där de var. Inga fler häftor där inne. En sak - jag använde en av "varpmordarna" så att jag var säker på att det inte finns någon chans att få häftor här. Men en sak - om man kastade bort boet var det lite mer chans att häftor kommer in här en gång till att bygga ett annat bo. Försök att använda riktigt bra varp repeller. Dessa kemikalier gör det rätt.

    
svaret ges 28.12.2013 02:14