Varför kraschar Alf i Tanners garage?

2

Jag kommer ihåg att han är från Melmac, äter mycket och många saker. Men vad är orsaken till att han kraschade?

    
uppsättning riccs_0x 16.12.2017 01:00

1 svar

2

Herr Tanner var i hans garage skanning olika frekvenser när han hände på en signal från ALFs skepp. Herr Tanner försökte ta kontakt med dem (förutsatt att signalen var icke-lokal) och skeppet höll sedan in på sin radiosändning och landade några meter bort.

Mr Tanner: What's that noise? Oh, my gosh! It's the infrared radio band. I've locked in to something in space; a pulsar or a satellite. [To mike] Hello? Hello? This is K-7-2-6-X-A-A.
Can you read me? They're answering, but I don't recognize the language.

Mrs Tanner: Why don't you just shut it off? I can't.

Mr Tanner: I can't control it. It's locked in the signal.

På grund av varför det kraschade (i motsats till landning på ett säkert sätt) verkar det som om fartyget var otrevligt drivet och kan ha varit lite brutet till att börja med, förmodligen orsakat vid förstörelsen av < s> Krypton Melmac. Att fixa det blev en integrerad del av den pågående plotlinjen.

    
svaret ges 16.12.2017 02:19